al-Rijal

 

SHI`I RIJAL BOOKS- GENERAL

Stephen Lambden UCMerced.

In basic terms 'Ilm al-rijāl or  'ilm rijāl al-ḥadīth, `the science of the men of the traditions' concerns the narrators of the traditions and their biographies.

This webpage is being corrected and updated.

SHI`I RIJAL BOOKS

al-Barqī, Muhammad ibn Khalid,   (d. 274/887).

احمد بن عبد الله ابن احمد بن محمد بن خالد البرقي  = شيخ ابي جعفر الكليني

 • Kitāb al-Rijāl. : Tehrān : Čāpḫāna-i Dānishgāh-i Tihrān, 1342 Sh. /1964.
 • Rijāl al-Barqī : aḥad al-uṣūl al-rijālīyah al-khamsah. Qum : Muʼassasat al-Imām al-Ṣādiq, 1430/ 2008-9.

Kashshī, Abū ʻAmr Muḥammad ibn ʻUmar ibn `Abd al-`Aziz (fl-10th cent CE).

لبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي

 • رجال الكشي = Rijal al-Kashi. Karbalāʼ: Muʼassasat al-Aʻlamī lil-Maṭbūʻāt, c. 1962? (W. Cat.).
 •  
 • Kitab Ma`rifat al-rijāl
 • Kitab Ikhtiyar Ma`rifat al-rijāl of al-Tusi ed. al-Mustawi, Mashhad: 1348Sh/1969.

al-Najāshī Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn ʻAlī Najāshī (372-450 = 982-1058 CE).

 أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد ابن العباس النجاشي

 • كتاب الرجال
 • Kitāb al-rijāl. [Tehran?] : Markaz Nashr Kitāb, [1958?] (W. Cat.).
 • Kitāb al-rijāl, ed. Jalal al-Din al-Ghirawi. Markaz Nashr Kitab, 196?

Abu Ja`far Muhammad ibn Ḥasan al Tūsī ( b.   Ṭūs, Ramaḍān 385/September–October 995, d. Najaf, 22 Muḥarram 460/2 December 1067) known as Shaykh al-Ta'ifa ("The teacher of the community"). 

 • Ikhtiyār ma`rifat al-rijāl, al-ma`rūf bi-rijāl al-Kashshī  [ li-Shaykh al-Ṭā’ifah al-Imāmiyah Abī Ja`far Muhammad ibn al-Ḥasan ibn `Alī al-Ṭūsī. Mashhad : Danishgah, 1348/ 1970.  35, 616, 343 pp. [Also known as Rijāl al-Kashshi].

 • Rijāl  al-Ṭūsī.  ed. Muhammad Sadiq 'Ali,  Bahr al-'Ulum. Najaf: Maktab`at al-Haydariyya, 1380/1961. 536pp. *

 • Rijāl  al-Ṭūsī.  ed. Jawad al-Qayyumi al-Isfahani. 2nd ed.  Qumm: Muasassah al-Nashr al-Islami, 1420/1999.  (596pp.) *
 • رجال الطّوسي (مؤسسة النشر الإسلامي)
 • pdf مصور - Noor Library : http://www.shiabooks.net/library.php?id=2905
 • Ikhtiyār ma`rifat al-rijāl, al-ma`rūf bi-rijāl al-Kashshī  [ li-Shaykh al-Ṭā’ifah al-Imāmiyah Abī Ja`far Muhammad ibn al-Ḥasan ibn `Alī al-Ṭūsī. Mashhad : Danishgah, 1348/ 1970.  35, 616, 343 pp. [Also known as Rijāl al-Kashshi]. PDfs. below :
 •  إختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشّي - الشيخ الطوسي
 • pdf مصور - Noor Library - http://www.shiabooks.net/library.php?id=3005
 • إختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشّي - الشيخ الطوسي =
 • pdf مصور - Noor Library - http://www.shiabooks.net/library.php?id=3005

Ibn Shahrāshūb, Muhammad ibn `Alī, Abū Ja`far (d. 588/1192). See EI2 III:935 + EIr.

 • معالم العلماء = Mu'ālim al-'ulamā '. ed. `Abbas Iqbal. Tehran 1353/1934-5.
 • Nur Library PDf.  : معالم العلماء - إبن شهرآشوب المازندراني
 • http://www.shiabooks.net/library.php?id=2983
 • Manāqib Āl Abī Ṭālib, 3 vols. Najaf, 1956
 • Mutashābih al-Qur'an. Tehran: ADD.

Tāqī al-Dīn al-Ḥasan ibn `Alī ibn Dāwūd al-Ḥillī (617-c. 707 AH = 1220- c.1302).

 • Kitab al-Rijāl... ed. `Allamah al-Kabir  Sayyid Muhammad Sadiq al-Bahr al-`Ulum. Najaf: Matba`at al-Haydariyya. 1392/1973 (316pp.). *
 • ADD

Abu Manṣūr al-Ḥasan ibn Yūsuf ibn `Ali al-Muttahar al-Ḥillī = `Allāma al-Ḥillī (648-726 = 1250-1325).

al-Ḥillī,  Abu Manṣūr al-Ḥasan ibn Yūsuf

 • Rijāl al-`Allāmah al-Ḥillī.  1st . Najaf:  Matbu`at al-Haydariyya,  1381/1961/ 2nd printing   Qum: Dar al-Dakha'ir, 1411/1990. 40+ [= introduction by Muhammad Ṣādiq, Baḥr al-`ulūm] +296pp.  *

 • Rijal al-'Allamah al-Hilli. al-Najaf : Matb'ah al-Haydariyah, 1381/1961.

 • Sharḥ Minhaj al-Karāma fi Ma`rifat al-Imama.  ed. Sayyid `Ali Husayni al-Milani. vol. 1.  Qum: Mu`assasah-i intisharat-i Hejrat, 1997.  (582pp.). *

 • al-Alfayn fi'l Imamat Amir al-Mu`minin `Alī ibn Abī Ṭālib. 2nd ed. [printing] Najaf: Matba`at al-Haydariyya, 1388/1969 (437pp.). Has a 63 pp. prolegomenon on al-Hilli and his  100 or so writings by Allamah Sayyid Muhammad Mahdi al-Khurasan *

 • Risālat al-sa`idiyya. ed. `Abd al-Husayn Muhammad `Ali Baqa'i.  Qum: Bahman, 1410/1989-90. (172pp.).  *

Yusuf al-Baḥrānī : Yusuf ibn Ahmad ibn Ibrahim Dirāzī, al-Baḥrānī (1107-1186 = 1695/6-1772).

EIr. III:529-530.

 • Ḥadā'iq al-nāḍira fi aḥkām al-`itra al-ṭāhira. 3rd. ed. Muhammad Taqi al-Iyrawai,  25 vols.  [Beirut/ Qumm?] Dar al-Adwa' 1413/ 1993. (incomplete legal work)*.
 • Lu`lu`at al-Bahrayn fi'l-ijāzāt tarājim rijāl al-ḥadīth.ed. Sayyid Muhammad Sadiq Bahr al-Ulum, Najaf: ADD., 1386/1966.  *

Muhammad-Bāqir Khwānsārī,

Mīrzā Muhammad Bāqir al-Mūsawī Chaharsuqi  al-Khwānsārī (1811-1895).

Born Khwānsār, 27 Safar  1226/ 23rd March 1811. Died 8th Jamadī I 1313 / 27 October 1895.  Khwānsārī moved in late 1253/ 1838 to Najaf.   He wrote around 20 (largely Arabic and a few Persian) works mostly relating to Shī`ī  doctrine, ethics and legalism ( aqā'id, adab, fiqh uṣūl al-fiqh...). His  8 volume rijāl  work has been frequently printed. Only a few editions can be mentioned here:

 • Rawḍāt al-jannat fī aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  Tehran: ADD. 1304/1887.
 • Rawdat al-jannāt fi ahwäl al-'ulama wa Ί-sādāt. Tehran: ADD 1306/1888-89
 • Rawḍāt al-jannat fī aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  8 vols. Tehran: ADD. 1390-2/1970-2.
 • Rawdat al-jannat fi ahwal al-'ulama ' wa al-sadat, ed. Asad Allah Isma'iliyan, 8 vols.Qum, 1391/ 1979?).
 • Rawḍat al-jannāt fi aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  8 vols.  ed. A. Ismā'iliyyan, Tehran: al-Matba`ah al-Haydariyya, 1390-92/1970-72.

 • Rawḍat al-jannāt fi aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  X vols.  ed. A. Ismā'iliyyan, Qumm: ADD.,, 1390-92/1970-72,

 • Rawḍāt al-jannat fī aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  8 vols. Beirut: Dar al-Islamiyya. 1411/1991.  In this recent Beirut edition the section on `...Shaykh  Aḥmad ibn Shaykh Zayn al-Dīn ibn Shaykh Ibrāhīm al-Aḥsā'ī'  is in vol.1 section 22, spanning pp. 97-103.  

Tunukābunī, Muḥammad ibn Sulaymān (c. 1234-1302 AH =1819-1884 CE).

 • Qiṣas al‑`ulamā. 1st ed.  [Tehran] n.p.n.d.

 • Qiṣas al‑`ulamā.  Tehran: Kitābfurūshī‑ i `Ilmiyyah‑i Islāmiyyih, N.d. 

 • Qiṣaṣ al-`ulamā'   (Stories of the Ulama'). Tehran: Kitāb-furūshī  `Ilmiyya Islamiyya.,.n.d. [1887-8]
 • Qiṣas al‑`ulamā.  Tehran:  Islamiyya,  1364/1944??
 • Qiṣas al‑`ulamā. ed. Muhammad Rida' Barzgar Khaliqi and Uffat Karbasi. Tehran:  Intisharat `Ilmi va Farhang, 1383Sh/2004 (xxxiv+777+1 pp.)

This important Persian Shi`i  rijāl  book includes a lengthy treatment of Shaykh Aḥmad al-Ahsa'i and his doctrinal position by one sympathetic to his person and teachings. Numerous sometimes bowdlerized editions and Arabic translations of his Qiṣaṣ al-`ulamā'   exist.  including,  ADD            Tehran 1319/1901. 

 • Ar. trans.  Qiṣaṣ al-`ulamā' . trans by Shaykh   ADD  Beirut: Dar al-Hujjat al-Bayḍā',1992/1413. pp. 9-490 + index (491-6).

Muhammad Taqī Tustarī

 • Qamũs al֊-rijāl, Tahran, 1379/ 1959.

 • Risala fī sahw al-Nabī, Tehran, 1349 sh/ 1970 -- together with Vol. 11 of the author's Qamus al-rijāl.

 • al-Ha'irî al-Mazandaranî, Muhammad b. Ismā'īl,

 • Muntahä al-maqäl fi ahwäl al-rijäl, 7 vols., Qum, xxxx/ 1995.

al-Ghaḍā'irî,  

 • Kitab al-Ḍu`afā'

Abbās b. Muhammad-Riḍā Qummī,

 • Hadīyat al-aḥbāb, Najaf, 1349/1930, p. 100.

Mīrzā Muhammad-`Alī Modarris,

 • Rayḥānat al-adab, Tabrīz, n.d., I, pp. 51-52.

 Muḥammad-`Alī Mu`allim Ḥabībābādī,

 • Makārem al-āthār dar aḥwāl-e rijāl dawra-ye qājār, Isfahan, 1337./1958

 A`yān al-Shī`a XLIV, pp. 94-96.

Muḥammad Hirz-al-Dīn,

 • Ma`ārif al-rejāl, Najaf, 1384/1964, I, pp. 121-23.

Tehrānī, Āqā Buzurg, Muhammad Muḥsin (d. 1389/1969),

 • al‑Dharī`a ilā taṣānif al‑shī`a. Tehran and Najaf, 1353-98.
 • al‑Dharī`a ilā taṣānif al‑shī`a. Tehran 1941-1978 + Na jaf, 1353-8/1936-8..
 • al‑Dharī`a ilā taṣānif al‑shī`a.  26 vols. Beirut: Dār al‑Aḍwā’, 1403/1983.

Shaykh `Abbās al-Qummī (d. 1319/1901).

 • Mafātīḥ al-Jinnān. Dar Ihya al-Turath al-`Arabi, 1422/2001 (807pp.) 

Bāmdād, Mehdī.

 • Tārīkh-i rijāl-i Īrān dar qarn-i 12, 13, 14 Ḥijrī. 6 vols. Tehran, 1347 Sh. / 1968-9 -1351 Sh/ 1971-2.
 • Sharḥ-i ḥāl-i- Rijāl-i Īrān dar qarn-i 12, 13, 14 Ḥijrī., 6 vols. (5th printing) [Tehran:] Intishārāt-i  Zavvār,   1378/ 1999. *

Modarressi, Hossein.