Skip to content

al-Rijal : Bio-Bibliographical Books and Literatures

 

SHI`I RIJAL BOOKS- GENERAL

Stephen Lambden UCMerced.

In basic terms 'Ilm al-rijāl or  'ilm rijāl al-ḥadīth, `the science of the men of the traditions' concerns the narrators of the traditions and their biographies.

This webpage is being corrected and updated.

SHI`I RIJAL BOOKS

al-Barqī, Muhammad ibn Khalid,   (d. 274/887).

احمد بن عبد الله ابن احمد بن محمد بن خالد البرقي  = شيخ ابي جعفر الكليني

 • Kitāb al-Rijāl. : Tehrān : Čāpḫāna-i Dānishgāh-i Tihrān, 1342 Sh. /1964.
 • Rijāl al-Barqī : aḥad al-uṣūl al-rijālīyah al-khamsah. Qum : Muʼassasat al-Imām al-Ṣādiq, 1430/ 2008-9.

Kashshī, Abū ʻAmr Muḥammad ibn ʻUmar ibn `Abd al-`Aziz (fl-10th cent CE).

لبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي

 • رجال الكشي = Rijal al-Kashi. Karbalāʼ: Muʼassasat al-Aʻlamī lil-Maṭbūʻāt, c. 1962? (W. Cat.).
 •  
 • Kitab Ma`rifat al-rijāl
 • Kitab Ikhtiyar Ma`rifat al-rijāl of al-Tusi ed. al-Mustawi, Mashhad: 1348Sh/1969.

al-Najāshī Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn ʻAlī Najāshī (372-450 = 982-1058 CE).

 أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد ابن العباس النجاشي

 • كتاب الرجال
 • Kitāb al-rijāl. [Tehran?] : Markaz Nashr Kitāb, [1958?] (W. Cat.).
 • Kitāb al-rijāl, ed. Jalal al-Din al-Ghirawi. Markaz Nashr Kitab, 196?

Abu Ja`far Muhammad ibn Ḥasan al Tūsī ( b.   Ṭūs, Ramaḍān 385/September–October 995, d. Najaf, 22 Muḥarram 460/2 December 1067) known as Shaykh al-Ta'ifa ("The teacher of the community"). 

 • Ikhtiyār ma`rifat al-rijāl, al-ma`rūf bi-rijāl al-Kashshī  [ li-Shaykh al-Ṭā’ifah al-Imāmiyah Abī Ja`far Muhammad ibn al-Ḥasan ibn `Alī al-Ṭūsī. Mashhad : Danishgah, 1348/ 1970.  35, 616, 343 pp. [Also known as Rijāl al-Kashshi].

 • Rijāl  al-Ṭūsī.  ed. Muhammad Sadiq 'Ali,  Bahr al-'Ulum. Najaf: Maktab`at al-Haydariyya, 1380/1961. 536pp. *

 • Rijāl  al-Ṭūsī.  ed. Jawad al-Qayyumi al-Isfahani. 2nd ed.  Qumm: Muasassah al-Nashr al-Islami, 1420/1999.  (596pp.) *
 • رجال الطّوسي (مؤسسة النشر الإسلامي)
 • pdf مصور - Noor Library : http://www.shiabooks.net/library.php?id=2905
 • Ikhtiyār ma`rifat al-rijāl, al-ma`rūf bi-rijāl al-Kashshī  [ li-Shaykh al-Ṭā’ifah al-Imāmiyah Abī Ja`far Muhammad ibn al-Ḥasan ibn `Alī al-Ṭūsī. Mashhad : Danishgah, 1348/ 1970.  35, 616, 343 pp. [Also known as Rijāl al-Kashshi]. PDfs. below :
 •  إختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشّي - الشيخ الطوسي
 • pdf مصور - Noor Library - http://www.shiabooks.net/library.php?id=3005
 • إختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشّي - الشيخ الطوسي =
 • pdf مصور - Noor Library - http://www.shiabooks.net/library.php?id=3005

Ibn Shahrāshūb, Muhammad ibn `Alī, Abū Ja`far (d. 588/1192). See EI2 III:935 + EIr.

 • معالم العلماء = Mu'ālim al-'ulamā '. ed. `Abbas Iqbal. Tehran 1353/1934-5.
 • Nur Library PDf.  : معالم العلماء - إبن شهرآشوب المازندراني
 • http://www.shiabooks.net/library.php?id=2983
 • Manāqib Āl Abī Ṭālib, 3 vols. Najaf, 1956
 • Mutashābih al-Qur'an. Tehran: ADD.

Tāqī al-Dīn al-Ḥasan ibn `Alī ibn Dāwūd al-Ḥillī (617-c. 707 AH = 1220- c.1302).

 • Kitab al-Rijāl... ed. `Allamah al-Kabir  Sayyid Muhammad Sadiq al-Bahr al-`Ulum. Najaf: Matba`at al-Haydariyya. 1392/1973 (316pp.). *
 • ADD

Abu Manṣūr al-Ḥasan ibn Yūsuf ibn `Ali al-Muttahar al-Ḥillī = `Allāma al-Ḥillī (648-726 = 1250-1325).

al-Ḥillī,  Abu Manṣūr al-Ḥasan ibn Yūsuf

 • Rijāl al-`Allāmah al-Ḥillī.  1st . Najaf:  Matbu`at al-Haydariyya,  1381/1961/ 2nd printing   Qum: Dar al-Dakha'ir, 1411/1990. 40+ [= introduction by Muhammad Ṣādiq, Baḥr al-`ulūm] +296pp.  *

 • Rijal al-'Allamah al-Hilli. al-Najaf : Matb'ah al-Haydariyah, 1381/1961.

 • Sharḥ Minhaj al-Karāma fi Ma`rifat al-Imama.  ed. Sayyid `Ali Husayni al-Milani. vol. 1.  Qum: Mu`assasah-i intisharat-i Hejrat, 1997.  (582pp.). *

 • al-Alfayn fi'l Imamat Amir al-Mu`minin `Alī ibn Abī Ṭālib. 2nd ed. [printing] Najaf: Matba`at al-Haydariyya, 1388/1969 (437pp.). Has a 63 pp. prolegomenon on al-Hilli and his  100 or so writings by Allamah Sayyid Muhammad Mahdi al-Khurasan *

 • Risālat al-sa`idiyya. ed. `Abd al-Husayn Muhammad `Ali Baqa'i.  Qum: Bahman, 1410/1989-90. (172pp.).  *

Yusuf al-Baḥrānī : Yusuf ibn Ahmad ibn Ibrahim Dirāzī, al-Baḥrānī (1107-1186 = 1695/6-1772).

EIr. III:529-530.

 • Ḥadā'iq al-nāḍira fi aḥkām al-`itra al-ṭāhira. 3rd. ed. Muhammad Taqi al-Iyrawai,  25 vols.  [Beirut/ Qumm?] Dar al-Adwa' 1413/ 1993. (incomplete legal work)*.
 • Lu`lu`at al-Bahrayn fi'l-ijāzāt tarājim rijāl al-ḥadīth.ed. Sayyid Muhammad Sadiq Bahr al-Ulum, Najaf: ADD., 1386/1966.  *

Muhammad-Bāqir Khwānsārī,

Mīrzā Muhammad Bāqir al-Mūsawī Chaharsuqi  al-Khwānsārī (1811-1895).

Born Khwānsār, 27 Safar  1226/ 23rd March 1811. Died 8th Jamadī I 1313 / 27 October 1895.  Khwānsārī moved in late 1253/ 1838 to Najaf.   He wrote around 20 (largely Arabic and a few Persian) works mostly relating to Shī`ī  doctrine, ethics and legalism ( aqā'id, adab, fiqh uṣūl al-fiqh...). His  8 volume rijāl  work has been frequently printed. Only a few editions can be mentioned here:

 • Rawḍāt al-jannat fī aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  Tehran: ADD. 1304/1887.
 • Rawdat al-jannāt fi ahwäl al-'ulama wa Ί-sādāt. Tehran: ADD 1306/1888-89
 • Rawḍāt al-jannat fī aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  8 vols. Tehran: ADD. 1390-2/1970-2.
 • Rawdat al-jannat fi ahwal al-'ulama ' wa al-sadat, ed. Asad Allah Isma'iliyan, 8 vols.Qum, 1391/ 1979?).
 • Rawḍat al-jannāt fi aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  8 vols.  ed. A. Ismā'iliyyan, Tehran: al-Matba`ah al-Haydariyya, 1390-92/1970-72.

 • Rawḍat al-jannāt fi aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  X vols.  ed. A. Ismā'iliyyan, Qumm: ADD.,, 1390-92/1970-72,

 • Rawḍāt al-jannat fī aḥwāl al-`ulamā' wa'l-sādāt.  8 vols. Beirut: Dar al-Islamiyya. 1411/1991.  In this recent Beirut edition the section on `...Shaykh  Aḥmad ibn Shaykh Zayn al-Dīn ibn Shaykh Ibrāhīm al-Aḥsā'ī'  is in vol.1 section 22, spanning pp. 97-103.  

Tunukābunī, Muḥammad ibn Sulaymān (c. 1234-1302 AH =1819-1884 CE).

 • Qiṣas al‑`ulamā. 1st ed.  [Tehran] n.p.n.d.

 • Qiṣas al‑`ulamā.  Tehran: Kitābfurūshī‑ i `Ilmiyyah‑i Islāmiyyih, N.d. 

 • Qiṣaṣ al-`ulamā'   (Stories of the Ulama'). Tehran: Kitāb-furūshī  `Ilmiyya Islamiyya.,.n.d. [1887-8]
 • Qiṣas al‑`ulamā.  Tehran:  Islamiyya,  1364/1944??
 • Qiṣas al‑`ulamā. ed. Muhammad Rida' Barzgar Khaliqi and Uffat Karbasi. Tehran:  Intisharat `Ilmi va Farhang, 1383Sh/2004 (xxxiv+777+1 pp.)

This important Persian Shi`i  rijāl  book includes a lengthy treatment of Shaykh Aḥmad al-Ahsa'i and his doctrinal position by one sympathetic to his person and teachings. Numerous sometimes bowdlerized editions and Arabic translations of his Qiṣaṣ al-`ulamā'   exist.  including,  ADD            Tehran 1319/1901. 

 • Ar. trans.  Qiṣaṣ al-`ulamā' . trans by Shaykh   ADD  Beirut: Dar al-Hujjat al-Bayḍā',1992/1413. pp. 9-490 + index (491-6).

Muhammad Taqī Tustarī

 • Qamũs al֊-rijāl, Tahran, 1379/ 1959.

 • Risala fī sahw al-Nabī, Tehran, 1349 sh/ 1970 -- together with Vol. 11 of the author's Qamus al-rijāl.

 • al-Ha'irî al-Mazandaranî, Muhammad b. Ismā'īl,

 • Muntahä al-maqäl fi ahwäl al-rijäl, 7 vols., Qum, xxxx/ 1995.

Tunukabūnī, Mirza Muḥammad ibn Sulaymān (c. 1234-1302 AH =1819-1884 CE).

 • Qiṣas al‑`ulamā. 1st ed.  [Tehran] n.p. n.d.  On Shaykh Baha'i see pp. 233-248 (?), etc.

 • Kitāb Qiṣaṣ al-'ulamā'.  Tehran: Kitab-Furūshī-i `Ilmiyya-yi Islāmiyya . n. d. [1887-8?] (465 pp.) On Shaykh Baha'i see pp. 233-48.
 • Qiṣas al‑`ulamā.  Tehran:  Islamiyya,  1364/1944??
 •  
 • Qiṣas al‑`ulamā. ed. Muhammad Rida' Barzgar Khaliqi and Uffat Karbasi. Tehran:  Intisharat `Ilmi va Farhang, 1383Sh/2004 (xxxiv+777+1 pp.)
 • On Shaykh Baha'i  in this 2004 edition see No. 38 pp. 290-305. See also for other fairly frequent mentions of Shaykh Baha'i in this late 19th century Rijal volume  pages  55, 62, 89, 127, 147, 149, 176, 225, 284, 267, 287, 288, 290, 300, 303-4,307, 314, 316-7, 318,320, 324, 327, 334, 346, 351, 354-7, 363, 371-2, 376, 380, 400, 410, 411, 423, 424-5, 429, 431, 445, 452, 470, 487, 495, 497, 511, 535, 543, 593, 598, 603, 605. 

Numerous sometimes bowdlerized editions and Arabic translations of his Qiṣaṣ al-`ulamā' exist including,  ADD            Tehran 1319/1901. 

 • Arabic. trans.  Qiṣaṣ al-`ulamā' . trans by Shaykh   ADD  Beirut: Dar al-Hujjat al-Bayḍā', 1992/1413. pp. 9-490 + index (491-6).

Zirikli,

 • A`lām VI, Beirut, 1980, p. 102

 

 

al-Ghaḍā'irî,  

 • Kitab al-Ḍu`afā'

Abbās b. Muhammad-Riḍā Qummī,

 • Hadīyat al-aḥbāb, Najaf, 1349/1930, p. 100.

Mīrzā Muhammad-`Alī Modarris,

 • Rayḥānat al-adab, Tabrīz, n.d., I, pp. 51-52.

 Muḥammad-`Alī Mu`allim Ḥabībābādī,

 • Makārem al-āthār dar aḥwāl-e rijāl dawra-ye qājār, Isfahan, 1337./1958

 A`yān al-Shī`a XLIV, pp. 94-96.

Muḥammad Hirz-al-Dīn,

 • Ma`ārif al-rejāl, Najaf, 1384/1964, I, pp. 121-23.

Tehrānī, Āqā Buzurg, Muhammad Muḥsin (d. 1389/1969),

 • al‑Dharī`a ilā taṣānif al‑shī`a. Tehran and Najaf, 1353-98.
 • al‑Dharī`a ilā taṣānif al‑shī`a. Tehran 1941-1978 + Na jaf, 1353-8/1936-8..
 • al‑Dharī`a ilā taṣānif al‑shī`a.  26 vols. Beirut: Dār al‑Aḍwā’, 1403/1983.

Shaykh `Abbās al-Qummī (d. 1319/1901).

 • Mafātīḥ al-Jinnān. Dar Ihya al-Turath al-`Arabi, 1422/2001 (807pp.) 

Bāmdād, Mehdī.

 • Tārīkh-i rijāl-i Īrān dar qarn-i 12, 13, 14 Ḥijrī. 6 vols. Tehran, 1347 Sh. / 1968-9 -1351 Sh/ 1971-2.
 • Sharḥ-i ḥāl-i- Rijāl-i Īrān dar qarn-i 12, 13, 14 Ḥijrī., 6 vols. (5th printing) [Tehran:] Intishārāt-i  Zavvār,   1378/ 1999. *

Modarressi, Hossein.