Skip to content

Select Rijal Books- Sunni

SUNNI RIJAL BOOKS- GENERAL

Stephen N. Lambden UCMerced.

IN PROGRESS

Under revision and correction 2016.

In basic terms 'Ilm al-rijāl or  'ilm rijāl al-ḥadīth, `the science of the men of the traditions' concerns the narrators of the traditions and their biographies.

SELECT SUNNI RIJAL BOOKS AND RELATED SOURCES.

Ibn Sa'd =  Abū `Abd-Allāh Muhammad ibn Sa'd (d. Baghdad,  230/845)

 • Kitab al-Ṭabaqāt al-Kabīr

 • al-Tabaqat al-kubra, ed. H. Sachau et al., 9 vols., Leiden 1905-40.

 • Kitāb al-Ţabaqat al-Kabīr, ed. Eugen Mittwoch and Edward Sachau. 9 vols. Leiden, 1905-1940.
 • Tabaqãt al-kubrā, ed. Ihsan 'Abbas, 9 vols., Beirut: Dar al-Şadir, 1957-60. + 1985.

 • al-Tabaqãt al-kubrã. Edited by Ihsan 'Abbas. 9 vols.

Radtke, Bernd.

 • Weltgeschichte und Weltbeschreibung im mittelalterlichen Islam. Beiruter Texte und Studien 51. Heinit and Stuttgart: Steiner, 1992.

Ibn 'Asākir (d. 571/1176),

 • Tabyīn kadhib al-muflarī.  Damascus: Matba'at al-Tawfiq, 1928.
 • al-Ta'rīkh al-Kabīr  ed. A. Badrān Damascus:1911. 

al-Khaṭīb al-Baghdādī = Abū Bakr Aḥmad ibn `Alī ibn Thābit ibn Ahmad al-Mahdī, al-Khaṭīb al-Baghdādī (d. 463/ 1070)

 • Tarikh Baghdād. Cairo 1349/1930.
 • Tarikh Baghdād aw Madinat al-Salām. 14 vols. Cairo: Maktaba al-Khānjī + Beirut: Dar al-Fikr, n.d. *

For an extensive bibliography of Ibn `Asakir see :

Yūsuf al-' Ish,

 • al-Khaṭīb al-Baghdādī  Mu'arrikh Baghdad wa-Muhaddithuhâ.  Damascus: al-Maktaba al-'Arabiyya, 1945.

 Malti-Douglas,Fedwa

 • `Controversy and its Effects in the Biographical Tradition of al-Khaṭīb al-Baghdādī' in Studia Islamica XLVI (1977), 115-131; reprinted in Fedwa Malti-Douglas, Power, Marginality and the Body in Medieval Islam (= Variorum Collected Studies Series) , Pt. II., Aldershot, Hampshire: Ashgate, Publishing Co., 2001.

Ibn al-Jawzi (d. 597/1200),

 • al-Muntazam fl ta'rlkh al-muluk wa'l-umam.  Hyderabad: Matba'at Da'irat al-Ma'arif al-'Uthmiiniyya, 1940, 

al-Bundarī al-Iṣfahānī (c. 623/1226),

 • Kitāb Zubdal al-nuṣra wa nukhbal al-'uṣrā .   MS. Paris, Bihliotheque Nalioll:l!e, Arahe '21'lli, folio :L'r.

Yäqüt (d. 626/1229) 

 • Kitäb Irshäd al-Arlb ilä Ma'rif al al-Adlbi1)

Ibn al-Athir (d. 630/1233),

 • al-Kämil fï at-Ta'rïkh 
 • al-Lubäb fï Tahdhïb al-Ansäb

Sibt ibn al-Jawzi (d. 654/1256),

 • Mir'at al-Zaman.

Ibn Khallikān,  Shams al-Din Abū'l 'Abbās Aḥmad ibn Muhammad al-Irbilī (d. 681/1282).

 • Wafayāt al-A'yān, ed. Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamīd. 6 vols. Cairo, XXXX/1948.
 • Wafayāt al-a'yān wa-anbā abnā' al-zamān, 8 vols.,  ed. Ihsan 'Abbās, Beirut 1968-72,
 • Wafāyāt al-A'yān wa-Anbā' Abnā' al-Zamān. Ed. Ihsān 'Abbās. Beirut: Dar al-Thaqafa, 1968.*
 • trans. Ibn Khallikan ՝s Biographical Dictionary. Trans. W. M. de Slane. Oriental Translation Fund 59. 4 vols. Paris, 1843-71.
 • Reprinted Beirut, Librairie du Liban, 1970.
 • Wafayāt al-a'yān wa-anbā' abnā' al-zamān, 8 vols., ed. Ihsān 'Abbās, Beirut: Dar al-Thaqāfa, rep.1968..
 • Eng. tr. Baron McGuckin de Slane, Ibn Khallikān' s biographical dictionary, , 4 vols., Paris 1842-71.
 • H. Fāhndrich,`Man and Men in Ibn Khallikān, A Literary Approach to the Wafayât al-A'yān,' Doctoral Dissertation, U.C.L.A., 1972

Shams al-Dĩn Muhammad ibn Aḥmad al-Dhahabī (d. 748/1348)

 • Mizan al-Itidāl fī naqd al-rijāl, 4 vols., ed. 'Alî Muhammad al-Bajāwī, Cairo: Maţba'at 'īsā al-Bābī al-Halabī, [1963?].
 • al-'Ibar fï Khabar man Gha-bar
 • Kitäb Tadhkirat al-Huffäz

Ibn Qâdî Shuhba (d. 851/1448),

Tabaqät al-Shäfi'iyya

13) Ibn al-Wardi (d. 749/1349), Ta'rïkh Ibn al-Wardï {9)

11) as-Safadi (d. 764/1362-3), Kitäb al-Wäfl bil-Wafayäl (10)

 

15) al'-Yäfi'i (d. 768/1367), Mir'ät al-Janäni11)

 

16) as-Subkï (d. 771/1369), Tabaqät ash-Shäfi'iyya al-Kubrä (12)

 

17) al-Asnawi (d. 772/1370), Tabaqät ash-Shäfi'iyya (13)

 

(9) (Najaf: al-Matba'a al-Haydariyya, 1969), v. I, pp. 520-521.

 

(10) ed. ll.isän 'Abbäs (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1969), v. VII, |ip. 190-19».

 

(11) (Hyderabad: Matba'at Dä'irat al-Ma'ärif an-Nizämiyya, 1920), v. III, |ip. S7-88.

 

(12) ed. 'Abd al-Fattäh Muhammad al-Hulw (Cairo: Matba'at 'Isa al-Bâbï ,1 llalabi, 1966), v. IV, pp. 29-37.

 

(13) ed. 'Abd Allah al-Jubüri (Baghdad: Matba'at al-Irshäd, 1970), v. I, pp. 201-20.'!.

(14) (Cairo: Matba'at as-Sa'äda, n.d.), v. XII, pp. 101-103.

(15) MS. Paris, Bibliothèque Nationale, Arabe 2102, folios 33r-33v.