Skip to content

K-III Zayn al-ʻĀbidīn Khān Kirmānī

آقاي حاج زين‌ العابدين خان كرماني

Zayn al-ʻĀbidīn Khān Kirmānī

III

Āqā Ḥajjī Zayn al-`Ābidīn Khān Kirmānī (1276-1360AH = 1859-1942 CE).

Sarkār Āqā, brother of (II) Muhammad Khān Kirmānī

Stephen N. Lambden

In Progress and under revision - Feburary 2015.

زين العابدين خان از تصنيفات زين العابدين خان كرمانى

 

FIHRIST ("BIBLIOGRAPHICAL INDEX") AND OTHER SOURCES

A major source for the writings of this 3rd Kirmani based Shaykhi leader is section V of the 3rd edtion of Ibrahimi Fihrist,  pp. 576-636 comprising  Nos. 787-940 or 153 items. This will be a major source for the listing below though other mss. and writings mentioned in  various printed and other sources will be included. The abbreviation W-Cat. will indicate a listing in the USA based `World Catalogue'...

PDf. Fihrist  V Zayn al-`Ābidīn Khān Kirmānī : Fihrist V.pdf

SELECT ALPHABETICAL LISTING.

ʻAyshah rādīyah ; Ṣirāt al-Muʼminīn.

عىشه راضية؛ صرات المؤمنىن

 • ʻAyshah rādiiyya ; Ṣirāt al-Muʼminīn. Tehran : ʻIlmīyah, 1351/ 1932. 20,178 pp. W-Cat. See also below for this work about traditions relayed from ʻĀʼishah wife of the Prophet Muhammad and daughter of Abu Bakr.

al-Durr al-thamīn fī sharḥ al-Arbaʻīn

 • al-Durr al-thamīn fī sharḥ al-Arbaʻīn. Kirmān : al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah, Maṭbaʻat al-Saʻādah) c.197?.  [6], 308 pp. 

Durūs-i Fiṭrat al-salīmah.

 • Durūs-i Fiṭrat al-salīmah, 3 vols.. Kirman : Chapkhanah-i Saʻadat, 1378/1958.

Īḍāḥ al-ishtibāh

 • Īḍāḥ al-ishtibāh. Tabrīz, 1335/1917.
 • Hathi Trust Digital Library :

Kashkūl ("Begging Bowl")

 • Kashkūl. Zayn al-ʻĀbidīn Khān Kirmānī; Muḥammad Karīm Khān Kirmānī. [Wiesbaden : Harrassowitz, 1981]. Cover title. Vol. 5, no. 24 of a collection of letters, reproduced from the original ms., ha 24, in the library of the Madrasah-ʹi Shaykhīyah, Kirmān, Iran.
  "In majmūʻah mushtamal bar risālahʹī ast az marḥūm Āqā-yi Ḥāj Muḥammad Khān Kirmānī ... va hamchinīn yāddāshthāʹī bi-ṣūrat-i Kashkūl az marḥūm Āqā-yi Ḥāj Zayn al-ʻĀbidīn Khān Kirmānī ..." Description: 87 pages ; 25 cm  (so W. Cat.).

Kitāb al-mūjaz fī a.hkām al-tahārah wa-al-.slā.h wa-al-sawm wa-al-iʻtikāf wa-al-khums wa-al-zakāh wa-al-hajj.

كتاب موجز أحكام الطهارة و الصلاة و الصوم و الإعتكاف و الخمس و الزكاة و الحج

 • Kitāb al-mūjaz fī aḥkām al-ṭahārah wa'l-ṣlāḥ wa'l-ṣawm wa-al-iʻtikāf wa'l-khams wa-al-zakāh wa'l-hajj. Kirmān : Maṭbaʻat al-Saʻādah, 1350/ 1931-2 [16]. 539pp.

Kitāb-i mustaṭab-i Mūjaz dar masāʼil-i ḥalāl va ḥarām.

 • Kitāb-i mustaṭab-i Mūjaz dar masāʼil-i ḥalāl va ḥarām. [Publisher not identified] : c.1908?. W-Cat.
 • Mūjaz : ʻarabī va fārsī. Madrasah-ʼi shaykhiyya.; Kitābkhānah.; Letters. (204, 55, 65 pp. W-Cat. 
 • Kitāb-i mustaṭāb-i mūjaz. Kirman : Saʻādat, 1361/1941. 520 pp.
 • Copy in Hathi Trust Digital Library :

Kitāb Natījat al-natāʼij fī uṣūl al-fiqh

 • Kitāb Natījat al-natāʼij fī uṣūl al-fiqh : khulāṣat taḥqīqāt Muḥammad Karīm Khān al-Kirmānī fī uṣūl al-fiqh allatī katabahā fī kitāb Sharḥ al-natāʼij by Muḥammad Shīshī. Kirmān : al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah, 1351/1972. 339pp. W-Cat.

Kitāb al-Tabṣirah fī ʻilm al-taṣrīf

 • Kitāb al-Tabṣirah fī ʻilm al-taṣrīf. 2nd ed. Kirmān : Maṭbaʻat al-Saʻādah,  1384/1965.  116.pp.

Kitāb-i tijārat

 • Kitāb-i tijārat. 2 vols. Kerman: al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah, Maṭbaʻat al-Saʻāda,197-?  "Tammat fī yawm al-Sabt al-salkh min Rabīʻ al-Thānī sanat 1308"--Page 630 ( So W-Cat. ).
 • Kitāb-i tijārat. [Wiesbaden] : [Harrassowitz], [1981] W-Cat.

Kitāb-i Vādī al-salām : dar ziyārāt-i Maʻṣūmīn va ādāb ān 

كتاب وادى السلام : در زيارات معصومين و آداب آن

 • Kitāb-i Vādī al-salām : dar ziyārāt-i Maʻṣūmīn va ādāb ān. 1368/1948.  475pp.
 • Kitab wadi al-salam...  Kirman, Iran : Chapkhanah-ʻi Saʻadat, [1947?] 475pp. W-Cat.

Majmaʻ al-fatāvī (Compilation of Fatwas [of Muḥammad Karīm Khān Kirmānī?].

Majmaʻ al-fatāvī.  Zayn al-ʻĀbidīn Khān Kirmānī; Muḥammad Karīm Khān Kirmānī. Wiesbaden] : Harrassowitz, [1981]. Spine title. Vol. 5, no. 23 of a collection of letters, reproduced from the original ms., ha 23, in the library of the Madrasah-ʹi Shakhīyah, Kirmān, Iran.  310 pages ; 25 cm". So World. Cat.

Manāqib al-ḥusayniyah dar duʻā-yi sivvum-i shuʻbān

مناقب الحسينيه در شرح دعاى سوم شعبان 
 • Manāqib al-ḥusayniyah dar duʻā-yi sivvum-i shuʻbān. [Kerman : s.n.], Chāpkhānah-i Saʻādat), 1352/ 1974. W-Cat.

Manasik Hajj.

مناسك حج : بانضمام فذلكه مناسك و دعاهاى مخصوص اعمال حج و زيارت مدينه منوره.

 • Manāsik-i ḥajj : bi-indimām-i fadlikah mināsik va duʻah̄ā-yi makhṣūṣ-i iʻmāl-i ḥajj va ziyārāt-i Madīnah-i Munavarah.. Kirman : Chapkhanah-ʻi Saʻadat, 1352/1973. 355pp.

Mavāʻiẓ - مواعظ : ماه مبارك رمضان ١٣٢٨ =Ramadān Sermons.

 • Mavāʻiẓ : mah-i mubārak-i Ramadān 1328. Kirmān : Chāpkhānah-i Saʻādat, 19XX?

Miʻrāj al-saʻādah.

 • Miʻrāj al-saʻādah. Kirman : Matba`at al- Saʻadat, 1351/1932[3]. 52pp.

Nūr al-ʻuyūn (The Light of the Eyes)

 • Nūr al-ʻuyūn. World Cat. Wiesbaden: [Harrassowitz], [1981] in  Series:
  Madrasah-ʼi shaykhiyya.; Kitābkhānah.; Letters

RISALAS ("TREATISES")

Majmaʻ al-Rasāʼil-i Fārsī dar javāb-i suʼālāt az taṣnīfāt-i Zayn al-ʻĀbidīn Khān Kirmānī, 

 • Majmaʻ al-Rasāʼil-i Fārsī dar javāb-i suʼālāt : mushtamil bar chahār risālah. Kirmān : Madrasah-i Mubārakah-ʼi Ibrāhīmiyya, 1973.

Risālah dar adillah-i ʻaqlīyah.

 • Risālah dar adillah-i ʻaqlīya. [Wiesbaden] : [Harrassowitz], [1981].W-Cat.

Risālah fī radd al-Bāb al-murtāb.

 • Risālah fī radd al-Bāb al-murtāb. [Kirmān] : [al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah], Maṭbaʻat al-Saʻādah) [197-?] [5] 223pp. Works with this title are also ascribed to Karim Khan Kirmani and Muhammad Khan Kirmani.

Rasāʼil-i thalāthah...

رسائل ثلاثه : تنزيه الانبياء، تمييز الاوصاء و سؤالات اكبرى.

 • Rasāʼil-i thalāthah : tanziyah al-anbiyāʼ, tamyīz al-awṣiyāʼ va suʼālāt-i Akbarī. Kirmān: 1384-5 / 1965-6. Includes or has alternative titles (see W-Cat.): 
 • Tanziyah al-anbiyāʼ
 • Tamyīz al-awṣiyāʼ
 • Suʼālāt-i Akbarī
 • Risālah dar javāb-i suʼālāt-i Ḥāj Mīrzā ʻAlī Akbar Āqā Jūrābchī

Risālah-i mubārakah-i ṣāʻiqah dar radd al-Bāb al-murtāb

 • Risālah-i mubārakah-i ṣāʻiqah dar radd al-Bāb al-murtāb.

 • Risālah-i mubārakah-i ṣāʻiqah dar radd al-Bāb al-murtāb.  Kerman: Chāpkhānah-i Saʻādat, 1352/1974. 5, 203 pp.

Risālah dar javāb-i suʼālāt-i Ḥāj Mīrzā ʻAlī Akbar Āqā Jūrāpchī.

 • Risālah dar javāb-i suʼālāt-i Ḥāj Mīrzā ʻAlī Akbar Āqā Jūrāpchī. Kirman : Saʻādat, 1385/1965. 63,243 pp. Other titles (see below): Other Titles:
 • Tamyīz al-awṣiyāʼ
 • Suʼālāt-i Akbarī
 • Risālat tamyīz al-awṣiyāʼ

Risālah dar javāb-i suʼālāt-i musyū Pātir Hūlandī ("Treatise in Reply to the Questions of the Dutch [Hollandi] Father).

رساله در جواب سؤالات مسيو پاطر هلندى

 • Risālah dar javāb-i suʼālāt-i musyū Pātir Hūlandī.

 • Risālah dar javāb-i suʼālāt-i musyū Pātir Hūlandī. 2nd ed. Kirmān : Intishārāt-i Madrasah-i Mubārakah, 1353/1974. 176pp. +Errata (one page).

Risālah fī jawāb suʼālāt niẓām al-ʻulamāʼ.

 • Risālah fī jawāb suʼālāt niẓām al-ʻulamāʼ. Kirmān : al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah, 1353/ 1974. 74pp.

Risālah fī sharḥ duʻāʼal-saḥar min shahr Ramaḍān al-mubārak.

 • Risālah fī sharḥ duʻāʼal-saḥar min shahr Ramaḍān al-mubārak. Tehran:   1318/1900.
 • Includes also his Risālah fī sharḥ al-ramz. And the Risālah dar rafʻ-i baʻdī az shubahāt dar masʼalah-i Bārītaʻālā, by ʻAbd al-Ṣamad ibn Muḥammad Ḥusayn.  336pp. 
 • Other Titles: Risālah fī sharḥ al-ramz. Risālah dar rafʻ-i baʻz̤ī az shubahāt dar masʼalah-i ʻilm-i bārī. W-Cat.
 • Risālah fī sharḥ Duʻāʼ al-Saḥar, 2nd ed.  Kirmān : [al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah],197-?. 235pp.

Risālah-i Haftad mas`alah...  ("The Treatise of Seventy Issues of Enquiry...") Other Titles: Risālah-i Zaynabiyya (included therein).

رسالۀ هفتاد مسأله در جواب ثقة العلماء سلماسى از مسائل مختلفه

 • Risālah-i Haftad mas`alah dar javab-i thaqat al-`Ulama' salmasi az masa'il -i mukhtalafah. Kirman: Sa`adat Press, 1370/1959.  8,526 pp. See On aspects of this work A. Najmabadi, 2005: 141-2; 279 n. 37...
 • Risalah-ʼi haftad masaʼlah. Kirman : Chapkhanah-ʼi Saʻadat, 1959. 528, 98 pp. W-Cat.
 • Risālah-ʼi Haftād masʼalah dar javāb-i thaqat al-ʻUlamāʼ-i Salmāsī az masāʼil-i mukhtalifah.  Kirmān : Chāpkhānah-i Saʻādet, 1379/1960. Includes: Risālah-i Zaynabīyah. 526, 98 pages.

Risalah `irfan al-sawab

 • Risalah `irfan al-sawab. Kirman : Chapkhanah-'i Sa'adat, 1351Sh./1952. W-Cat.

Risālah-i mubāraka-ʼi Īdāḥ al-ishtibāh ‏رسائل مباركه ايضاح اشتباه

 • Risālah-i mubārakah-ʼi Īdāḥ al-ishtibāh. Tabriz: ?? c. 1335/ 1916-7.
 • Risālah-i mubārakah-ʼi Īdāḥ al-ishtibāh. Ṭehran : Maṭbaʻah-ʼi Barādarān-i Bāqirzādah, 1332/ 1913.

Risalah al-mustaqim

 • Risalah al-mustaqim : dar isbat-i khilafat bila-fasl-i hazrat-i Amir al-Muminin 'Ali ibn Abi Talib. Kirman : Chapkhanah-'i Sa'adat, 1353/ 1974.
 •  

Risālat al-nafs al-bāqiyya (Trestise on the Eternal Soul).

Risālat al-nafs al-bāqiyya. Kirmān : al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah, 1352/1973. [9], 241 pp.

Risālah-yi Ṣā'iqa dar radd-i Bāb-i murtāb ("The Treatise of the Thunderbolt in Refutation of Ousted [Apostate] Bāb").

An Treatise expressive of anti-Bābī polemic against the religion initiated by Sayyid `Alī Muhammad Shirazī, the Bāb (1819-1852 CE). Written 1330/1911.

 • Risāla-i sā'iqa dar radd-i bāb-i murtāb.
 • Risāla-i sā'iqa dar radd-i bāb-i murtāb. 2nd ed. Kirman: Chapkhanah-'i Sa'ādat, n.d. [197?]. v+203 pp. 
 • PDf. Title page, etc : Sa`iqa. pdf
 • Risalah-yi Ṣā'iqa dar radd-i Bab-i Murtab. 2nd ed. Kirmān: Maṭba`at al-Sa`āda, 1252 Sh./1974 (v+203+2pp.). Complted 3rd Muharram 1330= 24th December 1911.

 • Risālah-i mubārakah-i ṣāʻiqah : dar radd-i bāb-i murtāb. Kirman : Madrasah-i Mubārakaha-ʼi Ibrāhīmiyya, 1973.

 • Risalah [Mubaraka-i] Ṣā'iqa dar radd-i Bab-i Murtab. 2nd ed. Kirmān: Chapkhana-'i al-Sa`āda, 1252 Sh./1974 (v+203+2pp.).

رساله مبارکه شاهد صدق 
Risālah-i mubāraka-i Shāhid-i ṣidq ( Blessed Treatise on the Righteous Martyr).

 • Risālah-i mubārakah-i Shāhid-i ṣidq. Tabrīz : Dār al-Salṭana,1349/1930. 72, 74 pages ; 23 cm. Copy in Princeton and Columbia University Libraries. W-Cat.

Risalah su'alat akbari

 • Risalah su'alat akbari. Kirman : Chapkhanah-'i Sa'adat, 1351/ 1972.

Risālah-i ṣavāʻiq al-burhān dar rad-i dalāʼl al-irfān,

A refutation of the Persian Baha'i book of prophetic testimonia entitled Dalāʼl al-irfān ("Proofs of the Mystical Fulfillment") by Majji Mirza Ḥaydar ʻAlī Isfahani (d. Acre, 1921). 

 • Risālah-i ṣavāʻiq al-burhān dar rad-i dalāʼl al-irfān. Zayn al-ʻĀbidīn Khān Kirmānī; Ḥaydar ʻAlī Khān Iṣfahānī. Kirman] : [Saʻādat], [1381 i.e. 1962]. W-Cat. Ms.?

Risālah-i tanzīyah al-anbīyā.

 • Risālah-i tanzīyah al-anbīyā. Kirman : Saʻādat, 1383/1964.

Risālah-i tazyīl dar radd-i Hāshim Shāmi

 • Risālah-i tazyīl dar rad-i Hāshim-i Shāmi. Kirman : Saʻādat, 1384 / 1964. 59pp. 6,130 pp.

Risālah dar uṣūl-i fiqh.

 • Risālah dar uṣūl-i fiqh. [Wiesbaden] : [Harrassowitz], [1981]. W-Cat.

Rasāʹil-i Zayn al-ʻĀbidīn-i Khān-i Kirmānī.
[Wiesbaden] : [Harrasowitz], [1981] in Series: Madrasah-ʼi shaykhīyah.; Kitābkhānah.; Letters 
W. Cat. Spine title varies slightly.  Vol. 5, no. 1-12, 20 of a collection of letters, reproduced from the original mss., hā 1-12, 20 in the library of the Madrasah-ʹi Shaykhīyah, Kirmān, Iran.  Description: 13 volumes ; 25 cm (s0 W. Cat.).

Risālah-i Zaynabiyya

 • Risālah-i Zaynabiyya : dar sharḥ-i maqām-i Zaynab. Kirman : Saʻādat, 1379 /1960. 3, 98 pp.

Sawā'iq al-burḥān

 • Ṣawāʻiq al-burhān. [Azerbaijan] : Idārah-ʼi Maʻārif-i Ādharbayjān, 1331/ 1912. 570 pp.
  Zayn al-ʻĀbidīn ibn Muḥammad Karīm Kirmānī; [Hajji Mirza] Ḥaydar ʻAlī Khān Iṣfahānī [d, Acre, 1921]. Anti-Baha'i polemic.

 • Ṣawā'iq al-burḥān [Madrasah-ʼi shaykhiyya; Kitābkhānah.; Letters?]. Kirmān:  Maṭba`at al-Sa`āda, 1381/1962.

 • Ṣavāʻiq al-burhān. [Wiesbaden] : [Harrassowitz], [1981], Spine title. Vol. 5, no. 14 of a collection of letters, reproduced from the original ms., ha 14, in the library of the Madrasah-ʹi Shaykhīyah, Kirmān, Iran. 872 pages ; 25 cm. (So W-Cat.).
   

Sharḥ Ḥadīth al-Faḍīla.

 • Sharḥ Ḥadīth al-Faḍīla. Kirmān : al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah,  1351/1972. [3], 233 pp.

Sharḥ Duʻāʼ al-Ḥajb (Commentary on the Supplication of the  Veil).

 • Sharḥ Duʻāʼ al-Ḥajb. [Kirmān] : al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah], Maṭbaʻat al-Saʻādah, [197-?]. [3], 313 pp.

Sharḥ Ḥadīth al-Maʻrifah bi-al-Nūrāniyya

 • Sharḥ Ḥadīth al-Maʻrifah bi-al-Nūrāniiyya. Kirmān : al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah, Chāpkhānah Saʻādat), 1351/1972. 263pp.  W-Cat.

Sharḥ al-Duʻāʼ al-Rajabīyah

 • [Risālah fī] Sharḥ al-Duʻāʼ al-Rajabiyya. Kirmān : al-Madrasah al-Mubārakah al-Ibrāhīmīyah, 1352/ 1973. [6], 290 pp. 

Sharḥ al-khuṭba min sharḥ al-qaṣīda ("Commentary on a passage from the Sharh al-Qaṣida Rhyming in [the Letter] "L" [Lāmiyya] of Sayyid Kazim Rashti].

 • Sharḥ al-khuṭba min sharḥ al-qaṣīda.  Dated 19th Rajab 1336 / 30 April 1918. Kirman: Maṭba`ah al-Sa`ada. n.d. [198?] (227 pp. )

A Commented on the opening of the Sharḥ al-qaṣīda al-lāmiyya of Sayyid Kāẓim Rashtī dated 19th Rajab 1336 / 30 April 1918.

 • Sharḥ al-khutbah min sharh al-qaṣīda al-lāmiyya. Kirman : Mat. al-Saʻadat, 1971?. 227pp. W-Cat.

Shams al-jārīya

 • Shams al-jārīya. Kirmān : Maṭbaʻah-i Saʻādat, 1345 [1926].

Shikāyatʹnāma.

 • Shikāyatʹnāmah. Kirmān : Madrasah-i Ibrāhīmīyah, [19--] 94pp. W-Cat.

Ṣirāṭ al-manʻamīn...

 • Ṣirāṭ al-manʻamīn. Zayn al-ʻĀbidīn Khān Kirmānī; Muḥammad Ismaʻīl ibn Muḥammad Qāsim Kirmānī. Tehran : Ilmiyya, 1351/ 1932.  20,179 pp.
 • Ṣirāṭ  al-munʻminin. Zayn al-ʻĀbidīn Khān Kirmānī; Aḥmad Ḥishmatī. Kirman, 1350-1/ 1931-2. W-Cat.20, 179 p. Other Titles:ʻAyishah rādiiyya [see below].

Ṣirāṭ al-munʻamīn, va, Risālah-i ʻA'yshah [i.e.ʻĀyishah]-i rādiyya.

Apparently on hadith forgeries transmitted through ‘Ā’isha  daughter of Abu Bakr (613/614 – 678 CE) and wife of the Prophet Muhammad who is known to have transmitted over 2,100 traditions.

 • صرات المنعمين و رساله عيشه راضيه
 • Ṣirāṭ al-munʻamīn, va, Risālah-i ʻAyshah [i.e.ʻĀyishah]-i rādiyya.
  s.n.]، Kirman : s.n., 1352/1973. W-Cat.

Ṣirāṭ al-mustaqīm : dar athbāt-i khilāfat-i ... ʻAlī ibn Abī Tālib

صراط المستقيم : در اثبات خلافات ... على بن ابيطالب

 • Ṣirāṭ al-mustaqīm : dar athbāt-i khilāfat-i ... ʻAlī ibn Abī Tālib. 2nd ed. Kirmān : Intishārāt-i Madrasah-i Mubārakah-ʼi Ibrāhīmiyah, 1352 /1973.

Suʼālāt-i Aḥmadī سؤالات احمدى :

 • Suʼālāt-i Aḥmadī. Tabrīz : Dār al-Salṭanah, 1336/1918. 222pp.
 • Suʼālāt-i Aḥmadī.  Kirman : Chapkhanah-i Saʻadat, 1383/1964.  228 pp.

TAFSIR

Majmūʻat tafāsīr baʻḍ suwar al-Qurʼān, laysa la-hā safḥat ʻadad wāḥidah.

Tafsīr sūrat al-Jumʻah.

 • Tafsīr sūrat al-Jumʻah. Kirmān : Maṭbaʻat al-Saʻādah, 1381/ 1961. Fī majmūʻat tafāsīr baʻḍ suwar al-Qurʼān, laysa la-hā safḥat ʻadad wāḥidah. 182 pp.  min muṣannafāt ...

Tafsīr sūrat al-Munāfiqīn

Tafsīr Sūrat al-Munāfiqīn. Kirmān : Maṭbaʻat al-Saʻādah, 1381/ 1961. 125 pp.

---------------

Tarjumah-i kitāb-i Rujūm al-shayāṭīn.

 • Tarjumah-i kitāb-i Rujūm al-shayāṭīn. Kirmān, 1361/1942. 6, 176 pp.

Translation of work of Muḥammad Karīm Khān Kirmānī by  Abū al-Qāsim ibn Zayn al-ʻAbidīn.

Vādī al-salām dar ziyārāt...

 • Vādī al-salām dar ziyārāt-i maʻṣūmīn ṣalavāt-i Allāh ʻalayhim va ādāb-i ān. Kirmān : Chāpkhānah-i Saʻādat, 1368/ 1949. 9,475 pp.