Skip to content

Tafsir V - Safavid Era (1502-1736).

[V]

Safavid Era Shi`i Islamic Tafsir Literatures (1501-1736).

Stephen Lambden

In progress - 24-02-2016.

 

Dāmād :  Mīr Muhammad Baqir Āstarābādī  (d. 1041/1641).

Muhammad ibn ʻAbd al-Ṣamad, Bahā' al-Dīn al-`Āmilī = Shaykh Bahā'ī.   بهاء الدين محمد بن حسين عاملي =

Bahāʾ al-Dīn Muḥammad ibn ʻIzz al-Dīn Ḥusayn ibn ʻAbd al-Ṣamad ibn Shams al-Dīn (953-1030= 1547-1621 CE)

See URL: Shaykh Bahā'ī : Shaykh Bahā'ī

The son of Shaykh Ḥusayn ibn `Abd al-Ṣamad al-`Āmilī (919-984 AH = 1512-1576 CE) who was appointed Shaykh al-Islam at the then Safavid capital Qazvin by Shah Ṭahmasb (930-984 AH =1524-1576 CE). He was born near Baalbek 27th Dhu'l-Ḥijja 953 AH = 18th February 1547 CE and  died Isfahan  12th Shawwāl 1030 AH = 30th August 1621 CE. A polymathic and widely traveled individual Shaykh Bahā'ī is viewed by some as the Islamic Mujaddid ("Renewer") of the 11th/17th century. He was an accomplished theologian, philosopher, mathematician, Sufi inclined mystic, architect, grammarian and more besides. He was a one-time Shaykh al-Islām at the then Safavid capital Isfahan under Shāh `Abbās I (r. 996/1588- 1038/1629). Shaykh Baha'i is a key Safavid period Shī`ī commentator whose Tafsīr works have been neglected. See Brockelmann,  GAL II: 414-15; Supp. I:76, 741; Supp. II: 595-97. Kohlberg in EIr. III: 429-30.

Tafsīr `Ayn al-Ḥayat ("The Commentary of the Wellspring of Life").

 • تفسير عين الحيوة   = Tafsīr `Ayn al-Ḥayat ("The Commentary of the Wellspring of Life"). in ms.

al-`Urwat al-Wuthqā'  ("The Firm Handle")

 •   العروة الوثقى  = al-`Urwat al-Wuthqā'  ("The Firm Handle"),  A Tafsīr work seems only to have been a few times partially printed:
 • al-ʻUrwah al-wuthqá [fī tafsīr Sūrat al-Ḥamd] in Rasa'il al-Shaykh Baha' al-Din Muḥammad ibn al-Ḥusayn ibn `Abd al-Samad  al-Harithi al-ʻĀmili. Lithograph Tehran [?]: Hajj Shaykh Aḥmad Shirazi, 1319/1901[3],  pp. 386-410
 • al-ʻUrwah al-wuthqá [fī tafsīr Sūrat al-Ḥamd] in Rasa'il al-Shaykh Baha' al-Din Muḥammad ibn al-Ḥusayn ibn `Abd al-Samad  al-Harithi al-ʻĀmili. Qum: Maktabat Baṣīratī / Intishārāt-i Baṣīratī, 1398/ 1978. pp. 386-410.
 • al-ʻUrwah al-wuthqá : tafsīr Sūrat al-Ḥamd by Bahāʼ al-Dīn Muḥammad ibn Ḥusayn ʻĀmili.  Qum : Dār al-Qurʼān al-Karīm, 1412/ 1992. 
 • al-ʻUrwah al-wuthqá fī tafsīr Sūrat al-Ḥamd... Qum : Qum: Būstān Kitāb, 1422 /2001.
 • علوم قرآنى = `Ulūm Qur'ānī. ("On The Qur'ānic Sciences") , in mss..
 •  حل الحروف القرآنيه  =  Ḥall al-ḥurūf al-Qur'ān   ("On the status of the Qur'ānic [Isolated] Letters"), in mss.

Ms. UCLA Qayeni Coll. No. 21. "Shaikh Baha'i (Baha' al-Din Muhammad al-Amili, universal scholar and wazir of Shah 'Abbas the Great, died 1030 / 1621): "Sharh suwar al- Qur'ān" (Coranic commentaries); Arabic; varying, always well legible script w. red titles. Main body of text pp.29-318. Beginning, end, margins and pasted-in notes w. a wide variety of marginalia. - Semi-leather binding w. painted ornaments in orange and blue. - 397 pages of text; 14 l/p (main body of text); 190x125 mm. Scribe: Abu Turab Salim b. Rashid. Dated (pp. 47, 318, 369): 1110 and 1117 / 1698 and 1705." - See UCLA :

Ḥāshiyya - Glosses on Qur'ān Commentaries...

 • Bayḍāwī, Qaḍī ʿAbd Allāh ibn ʿUmar Nāṣir al-Dīn (d. c. 700/1300).   Sunnī commentator and author of the well-known  Anwār al-tanzīl wa-asrār al-ta`wīl  ("The Lights of the Revelation and the mysteries of the Exegesis")
 • حاشيه انوار التنزيل قاضى بيضاوى  Hashiyya = Marginal Glosses of Shaykh Baha'i upon the  Anwār al-tanzīl of Qaḍī   Bayḍāwī
 • Zamakhsharī,  Abū al-Qāsim Maḥmud Ibn `Umar (d. 538/1144).  Persian born   Sunnī Mu`tazili Qur'ān commentator and author of the well-know  al-Kashshāf  'an ḥaqā'iq ghawamid al-tanzi wa 'uyun al-aqawil fī  wujuh al-ta 'wil,
 •  حاشيه كشاف زمخشرى    Ḥashiyya = Marginal Glosses of Shaykh Baha'i upon the Kashshāf of Zamaksharī.

On the Tafsīr works of Shaykh Bahā'ī see

ʻAbbās, Dalāl.

 •  Bahāʾ al-Dīn al-ʻĀmilī : Adīban wa-Faqīhan wa-ʻāliman, Beirut (?): Dar al-Ḥawar,  1995,  Pt III section II on `Ulum al-Qur'ān pp.535-552.  *

 Ṣadr al-Din Shirazi [= Mullā Ṣadrā] = Muhammad ibn Ibrahim (c. 970-1050 AH = 1571-1641CE). Massively important Shi`i Islamic philosopher, exegete and theologian.

 

al-Kāshānī = Fayḍ al-Kashānī = Muhammad ibn Murtadā al-Kāshāni /  Mullā Muḥsin Fayḍ al-Kashānī  (d.1091/1680-81)

 • Mahajja = al-Maḥajja al-bayḍā' fī tahdhīb al-iḥyā’. ed. 'Alī Akbar al-Ghaffarī, 8 vols. Beirut: Mu`assat al-A`lamī. 1403/1984
 •  `Ilm = `Ilm al-yaqīn fī Uṣūl al-dīn. 2 vols. Dār al-balāgha. 1410/1990.
 •  Nawadir = Nawādir al-akhbār fīmā yata`allaq bi-uṣūl al-dīn. Ed. Mahdi Ansārī. Tehran: Institute for Cultural Studies, 1375/1996.
 •  Kalimat = Kalimāt-i Maknūna ("The Hidden Words"),Tehran: Mu`assat-I Maṭbū`āt-i Farāhānī, 1342 Sh. or 1383/1963.
 •  al-Safi = al-Ṣafī fī tafsīr kalām Allāh al-wafī, ed. Husayn al-A'lamī, 5 vols. Beirut 1399/1979.
 •  

Fayḍ al-Kashānī = Mullā Muḥsin Fayḍ al-Kashānī,  (d.1091/1680).

 • تفسير الصافي
 • al-Ṣāfī Tafsīr kalām Allāh al-wāfī  Lithograph calligraphed by  Muhamnad Riḍā ibn Amīr ibn `Abd-Allāh  al-Ṭayyib al-Khwānsārī , 1282/1865-6. Printed  in Persia by Muhammad Baqir al-Khwānsārī al-Tihrani in 1286/1869  (495pp.) . See Brockelmann GAL Supp. II:584; Tehrani, al-Dhari`a 15 (19); Gacek ALB [1996] No. 307 p.166.
 • al-Ṣāfī fī Tafsīr kalām Allāh al-wāfī  Lithograph 1283/1866. (folio, 494pp.) As above?
 • Tafsīr al-Ṣāfī  ed. Husayn al-A`lami, Beirut: Mu`assasat al-A`lami, 1379/1959.
 • al-Ṣafī fī tafsīr kalām Allāh al-wafī, ed. Husayn al-A'lamī, 5 vols., Beirut: ADD., 1399/1979. *
 • Tafsīr al-ṣāfī.  5 Vols., ed. Shaykh Ḥusayn al-A`lam. Mashhad: Sa`āda.  n.d.*

al-Baḥrānī  =  Sayyid Hāshim ibn Sulayman ibn Isma'il ibn `Abd al-Jawad ibn `Ali Ibn Sulayman ibn Nasir Husayni Katkani Tubli  (d. 1110/1695 or 1697) = Qaruni Bahrani.

See Dhar`ia III:94; Madelung in  EIr.III:538.

 •  

Majlisī, Muhammad-Bāqir b. Muhammad-Taqī Majiisï (d. 1111/1699-1700).

 • Hayat = Ḥayāt al-qulūb.  5 vols. Ed. Sayyid `Alī Imamiyān. Intishārāt Surūr, 1375-6 Sh/ 1997-8.
 • Biḥār al-anwar 1st ed. Tehran 25/15 vols. Tehran: 1887-98. Bihār al-anwār  2  110 vols. Tehran: al-Maktabah al-Islamīyah, 1387-92/1956-72. Bihar 2 Biḥār al-anwār  2nd ed 110 vols. Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāth al-`Arabī, 1376-94/1956-74 and 1403/1983. Bihar 2 vols. XCII+XCIII are especially relevant to Tafsīr.
 • Hayat = Ḥayāt al-qulūb.  5 vols. Ed. Sayyid `Alī Imamiyān. Intishārāt Surūr, 1375-6 Sh/ 1997-8

al-Huwayzī =  `Abd `Alī ibn Jum`ah al-`Arūsī al-Ḥuwayzī (d. 1112/1700).

al-Ḥuwayzī, `Abd `Alī (d.1112/1700) =  `Abd `Alī ibn Jum`ah al-`Arūsī al-Ḥuwayzī (d. 1112/1700).

Shī`ī Tafsīr

 

  حويزي، عبد علي بن جمعة

 • کتاب تفسير نور الثقلين = Kitab Tafsīr Nūr al-thaqalayn. 5 vols. Qum, al-Maṭbaʻa al-ʻIlmiyya, 1383-1385/ 1963-1965.
 • کتاب تفسير نور الثقلين = Kitāb tafsīr Nūr al-thaqalayn. 5 vols. Qum : al-Maṭbaʻa al-ʻIlmiyya, XXXX / 1984[?]. 
 • تفسير نور الثقلين  = Tafsīr Nūr al-thaqalayn. 8 vols. ed. ʻAlī ʻĀshūr. Beirut: : Muʼassasat al-Tārīkh al-ʻArabī, 2001.
 •  تفسير نور الثقلين  = Tafsīr Nūr al-thaqalayn. 8 vols. in 3. Beirut: Dār al-Maḥajjah al-Bayḍāʼ, 2015. Vol.1. [1-3]. Sūrat al-Baqarah - Sūrat al-Tawbah. vol. 2 [3-5]. Sūrat Yūnus to Sūrat al-Sajada. Vol. 3 [6-8]. Sūrat al-Aḥzāb - Sūrat al-Nās... 
 • تفسير نور الثقلين  = Tafsīr Nūr al-thaqalayn / Tarjamah va matn-i tafsīr-i sharīf-i Nūr al-s̲aqalīn. Multi-volume Persian Trans. Tarjamah-i gurūhī az fuz̤alā-yi Ḥawzah-i Tafsīr ; bā pīshʹguftār va ishrāf-i Ustād ʻAqīqī Bakhshāyishī. Qum : Kitāb-i ʻAtīq ; nāshir-i hamkār : Navīd-i Islām, 1391-/2012-. Several editions and printings.
 • [Tafsīr ] Nūr al-thaqalayn  ("Commentary expressive of the Light of the Twin Weights")
 • Kitab Tafsīr Nūr al-thaqalayn.  5 vols. ed. Hashim  al-Rasuli al-Maḥalatti.  Qum: al-Matba`ah al-`Ilmiyya, 1383-5/1963-5
 • Kitab Tafsīr Nūr al-thaqalayn.  5 vols. ed. Hashim  al-Rasuli al-Maḥalatti.  Qum: al-Matba`ah al-`Ilmiyya, 1383-5/1963-5
 •  Kitāb Tafsīr nūr al-thaqalayn, 8 vols. ed. `Ali `Ashūr. Beirut: Mu`assasat al-Tarīkh al-`Arabī,  2001. *

al-Huwaydī,  Shaykh Muhammad  (d. XXXX/XXXX).

 • Thaqalayn = Kitāb Tafsīr nūr al-thaqalayn.
 •  

al-'Āmilī al-Isfahānī, `Abū 'l Ḥasan (d. Najaf, 1138/1726).

A student of Muhammad Baqir Majlisi...

 • Muqaddimat [al-Burhan Tafsīr al-Qur'ān] tafsīr mir'āt al-anwār wa-mishkāt al-asrār, ed. Mahmud b. Ja'far al-Mūsawī al-Zarandī, Tehran 1374/1954
 • Mir’āt al‑anwār wa mishkāt al‑asrār fī tafsīr al‑Qur’ān (Mirrors of Lights and Niches of Mysteries in Commentary upon the Qur’ān). [3rd ed?]. 1374/1954-5. *